การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัดลำพูน ครั้งที่2/2563

นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัดลำพูน ครั้งที่2/2563 พร้อมมอบเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน และระดับทอง ปีการศึกษา 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสารภี โรงเรียนเมธีวุฒิกร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ดังนี้
ประเภทดีเด่น ระดับทอง
1. โรงเรียนบ้านป่าเลา โดยนายสุเธียร โกกาธรรม นายชาคริต อินแถลง นายวีระวุฒิ ผาบเมฆ
2. โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ โดยนางสาวเสาวภา ประพันธ์ นายภูวกร วิริยา
3. โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ โดยนางสาวอารีรัตน์ ญาณะศร นางสาววาสนา คำปานน่าน
4. โรงเรียนวัดฮ่องกอก โดยนายประวัติ พุ่มพวง
ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน
1. โรงเรียนวัดป่าแดด โดยนางวนิดา สุภาใจ นางสาวประภัสสร สินธุบุญ
2. โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย โดยนางสายสุนีย์ ชวพงศ์ นางวรางรัตน์ สมบัติใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *